E-TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 6563 – 23.10.2014

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri