Category: Marka Çalışması

Marka ve performans pazarlama arasındaki sınırlar kayboluyor

Marka ve performans pazarlama arasındaki sınırlar kayboluyor: Bütünsel kampanya yönetimiyle her adımınızın etkisini ölçün

Markaların hala çoğunlukla kampanyalarını bilinirlik ve satış olarak ayrı tuttuğu ve hatta çoğunlukla bu kampanyaların ayrı ekipler tarafından yönetildiği bir dönemdeyiz. Ayrı tutulan kampanyalarda istemeden de olsa kopukluklar gerçekleşebiliyor ve çalışmalar birbirinden yeteri kadar beslenemiyor. Bu da, her iki tarafın tam potansiyelini ortaya koymasına engel olabiliyor. Akbank’da da durum farklı değildi; ancak mevcut stratejinin değişmesi için adımlar atıldı ve bu yıl Wealth Management ürününü yenileyen Akbank, bu kampanyasında bilinirlik ve performans tarafını birbirinden ayrılamaz olduğunu göstererek, girift bir kampanya yapısı kurguladı ve ilk “brandformance” kampanyasını hayata geçirdi.

Peki brandformance kampanya yapısını benimsemek neden önemli?

Brandformance kampanya yapısını benimsemenin neden önemli olduğunu açıklarken bir kaç farklı noktadan söz etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bilinirlik kampanyaları planlanırken ve yönetilirken başarı göstergesi olarak erişim, tıklanma ve görünülebilirlik oranı gibi metrikler baz alınıyor. Ancak günümüz dijital reklamcılık dünyasında bu tür metrikler oldukça kolay manipüle edilebilecek nitelikte. Aslında bilinirlik ve imaj kampanyalarının başarısını ölçmek daha sonra müşterinin davranışlarını takip edip, analiz etmekte yatıyor. Dolayısıyla işin içine müşterinin satın alma eğilimini nasıl etkilediği, müşterinin daha sonra gördüğü reklamlarda algısının değişip değişmediği gibi parametreleri takip etmek daha değerli hale geliyor.

brandformance

Diğer taraftan da ele alalım; performans kampanyalarında genellikle başarı göstergesi olarak satış maliyeti, reklam harcamalarından elde edilen gelir veya aksiyon başına maliyet hesaplanır. Ancak bu hesaplamanın sadece performans kampanyaları için harcanan tutar üzerinden yapılması çok da gerçeği yansıtmaz. Eğer o kampanyanın bir de bilinirlik tarafı varsa aslında burada harcanan maliyetler de hesaplanmalı, bu kampanyada kullanılan görsel ve videolarla etkileşime geçen kullanıcıların verisi tutularak, aslında kullanıcının satın alma yolculuğunda gerçek zamanlı olarak bilinirlikten satışa kadar uzanan satın alma hunisi ilerletilmeli.

Eğer bu şekilde girift bir kampanya yapısı benimsenirse markalar da harcadığı her bir kuruşun hem bilinirlik hem de satış anlamında etki ettiğinden emin olabilir ve elde edilen sonuçlar daha gerçekçi hale gelir.

Girift bir kampanya yapısı benimsenirse markalar da harcadığı her bir kuruşun hem bilinirlik hem de satış anlamında etki ettiğinden emin olabilir.

Birinci taraf verinin rolü ve aktive edilen medya platformlarının seçimi

Her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de müşterilerin beklentilerini anlayarak doğru iletişim kurabilmek başarının kalbinde yatıyor. Bu başarıyı sağlamanın temelinde ise veriyi doğru analiz edebilme ve kullanabilme var. Ben finans sektörünü veri konusunda oldukça şanslı buluyorum, Akbank Mobil’e her gün login olarak müşterilerimiz işlemlerini gerçekleştiriyorlar, bunun yanında offline veri de entegre edildiğinde analiz edilip, kullanılabilecek veri bir okyanus büyüklüğünde.

Brandformance kampanyasının başarısında ise birinci taraf verinin rolü ve önemi yadsınamaz. Medya verisi kolaylıkla reklam platformlarında toplanabildiği gibi, eğer CRM datası ve markanın kendine ait ürün eğilim modelleri de dahil edilmek isteniyorsa veri yönetim platformu da oldukça fayda sağlamakta.

Medya verisinin toplanması ve satış hunisinin gerçek zamanlı olarak işletilmesi söz konusu olduğunda mümkün olduğunca kullanılan reklam platformlarını azaltmak önem taşıyor. Görüntülü Reklam Ağı reklamlarının farklı bir strateji söz konusu değilse Display & Video 360 üzerinden yapılması, verinin toplanması oldukça kritik. Gerçek zamanlı ve kayıpsız bir şekilde bu stratejiyi gerçekleştirmek için Display & Video 360’ın hikaye oluşturma özelliğini kullanarak huniyi kusursuzca ilerlettiğinizden, farklı aşamadaki müşterilerinizin farklı görseller ile hedeflendiğinden, gördükleri reklam sayısından emin olabilirsiniz. Ancak eğer daha yüksek bir frekans ile müşterilerinizle iletişime geçmek istediğiniz bir kampanya ise bu yapıyı manuel olarak kurmanız frekansını dilediğiniz gibi ayarlamanıza da katkısı olacaktır.

Akbank’ın ilk branformance çalışması Akbank Mobil yatırım menüsü girişini %60 artırdı

Akbank olarak bilinirlikten satışa kadar iletişimin çoğunun tek bir platformdan, tek bir kampanya kurgusu ile yapılmasıyla, birinci taraf verinin gecikmesiz ve kayıpsız kullanılmasını sağladık ve bu sayede huninin her adımının bize olan katkısını daha iyi anladık. Bununla da kalmayıp, huninin satış adımına henüz gelmemiş kullanıcıların da dönüşüm gerçekleştirdiğini görerek aslında Display & Video 360’ın hem bilinirlik etabında dönüşümlerde rol oynadığını, hem de bilinirlik etabıyla birlikte performans kampanyalarının yönetildiğinde daha iyi sonuçlar getirdiğini göstermiş olduk.

Bu yaklaşım sayesinde Akbank Mobil yatırım menümüze giriş %60 artış gösterdi. Yatırım sayfalarımızı ziyaret organik olarak kampanya başlangıcından itibaren %21 arttı. Display & Video 360’da yaptığımız story yayınlarıyla bilinirlik, göz önünde bulundurma, satın alma hunisini ilerleterek hem organikte hem de direkt reklam üzerinden gelen kazanımlar elde ettik. Hisse senedi komisyonlarından kazanılan gelirin sene içinde en yüksek olduğu ay da, yayınımızın olduğu ay oldu. Akbank Mobil’den yapılan hisse senedi işlem adeti payında ise bir önceki yılın ortalamasına göre %11 artış sağladık.

Bilinirlik ve satış hedefli projelerin bir arada birbirinden destek alarak yürütüldüğünde başarılı sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor. Buradan hareketle edinilen içgörüleri ileri taşımak markaların elinde.

Read More

Hakkımızda sayfası nasıl olmalıdır

Hakkımızda sayfası nasıl olmalıdır

Hakkımızda sayfası”, eticaret sitelerinin olmazsa olmazlarından biridir. Bu sayfa hem marka itibarı açısından, hem de potansiyel müşterilere gerekli olan güvenin sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü potansiyel müşterinin firmayı tanımasını sağlayan en temel unsur hakkımızda yazısıdır.

İçerisinde firmaya dair birçok bilgi barındıran, firmanın hizmet kalitesinin, güvenilirlik derecesinin ve vizyon misyon gibi fikirlerinin müşteriye aktarılması hakkımızda sayfası aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sebeple bu sayfada kullanılacak dil ve ele alınacak unsurlar firmanın yapısına ve medyadaki duruşuna göre belirlenmelidir. E-ticaret sitesi için olmazsa olmazıdır.

Dikkat Çekici Bir Hakkımızda Yazısı Nasıl Yazılır?

Dil, Bir İçeriği İçerik Yapan En Temel Unsurdur, Dikkat çekici ve profesyonel hakkımızda yazısı yazabilmenin ilk yolu, yazıda kullanılacak dile karar vermektir. Dilden kasıt, yabancı kullanılıp kullanılmayacağı değildir. Burada kastedilen dilde kullanılacak olan üsluptur. Yani hakkımızda yazısı için samimi bir üslup kullanmak da mümkündür, kurumsal bir tavır takınmak da. Burada üslubu belirleyecek en temel unsur, yukarıda da bahsedilmiş olunduğu gibi, medyada yaratılan imajdır. Yaratılan ya da yaratılması amaçlanan imaja ek, faaliyet gösterilen sektör ve mevcut hedef kitle de dikkate alınmalıdır. Örneğin eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın e ticaret sitesinde yer alacak olan hakkımızda yazısı samimi bir üslup ile yazılmış olmalıdır. Bu samimiyeti ve eğlenceli üslubu hedef kitleye iletebilmek oldukça önemlidir. Çünkü yazı ile tavır uyum içerisinde olmalıdır.

30 yaş altı için hizmet verecek olan bir firmanın hakkımızda yazısının yine aynı şekilde samimi bir üslup ile yazılmış olması gereklidir. Buna karşılık 30 yaş üzeri için yazılacak olan içeriklerde samimi bir üslup kullanılması bireylerde tek tek olumlu etki bıraksa da, bütün olarak olumsuzluk yaratacaktır.

Hikayeyi Anlatmak, Kişileri Hikayeye Ortak Etmektir

Bir firmayı tüketiciye mal etmenin, bir firmayı “tüketicinin yanında, tüketici için çalışan” olarak göstermenin ilk yolu, hikayeye tüketiciyi müdahil etmektir. “Profesyoenl hakkımızda yazısı nasıl yazılır?” diye soran kişilerin bilmesi gereken en temel unsurlardan biri, yazıya firma hikayesinin eklenmesi gerektiğidir.

Firmanın nasıl ve ne amaçla kurulduğu, firmanın kuruluşunda hangi tüketici sorunlarının temel alındığı, firma ile beraber hangi ihtiyaçların giderilmesinin amaçlandığı gibi sorulara verilebilecek cevapların tamamı firma hikayesi altında yer edinebilmektedir. Firmanın kuruluşundan günümüzde kat ettiği yol, başarısının bağlı olduğunu düşündüğü unsur hikayede mutlaka yer almalıdır.

Profesyonel Ekip, Profesyonel Hizmet Garantisi Sunar

Eğer e ticaret sitesi için hakkımızda yazısı yazılacak olan firma orta ölçekli ise yazıda çalışma arkadaşlarına yer vermek oldukça önemlidir. Tabii ki bu durum yüzlerce hatta binlerce çalışanı bulunan firmalar için mümkün değildir ancak orta veya küçük ölçekli işletmeler, bu durumunun öneminin bilincinde olmalıdır. Çalışma arkadaşlarına hakkımızda yazısında yer vermek, hem firmanın tüm çalışanları ile birlikte bir aile olduğunu müşteriye gösterecek hem de ekibin profesyonelliğini gözler önüne serecektir.

Hakkımızda sayfası

Hakkımızda sayfası

Ekipte yer alan kişilerden bahsetmek, kişilerin isimlerini anmak demek değildir. Hangi ekip arkadaşının ne tür başarılara imza attığını, nasıl eğitimler aldığını dile getirmek çalışma arkadaşlarına yer vermek anlamına gelmektedir.

Önemli Gelişmeler, İçeriğin Önemini Arttırır

Şirket ile ilgili önemli gelişmelere yer vermek, yakalanan başarıları ve gerçekleştirilen faaliyetleri ele almak müşteri ile güven ortamı yaratmak açısından oldukça önemlidir. İmza atılmış olan her bir başarı, etkisi büyük olan bir referans anlamına gelmektedir. Bu durum müşteride “başarılı olunduğu” algısını yaratmaktadır. Buradan yola çıkıldığında her yeni başarıda metni güncellemek gerektiği de anlaşılmaktadır.

eticaret hakkında

eticaret hakkında

Read More