Influencer Marketing Nedir? Ne İşe Yarar

Günümüzün Önemli Stratejilerinden Olan Influencer Marketing Nedir, Ne İşe Yarar?

Dilimize etkileyici pazarlama olarak çevrilebilen influencermarketing, İnstagram ve Youtube gibi sosyal medya araçları üzerinde pazarlama stratejisi oluşturulmasını sağlar. Günümüzde dijital ortamın yaygınlaşması ile rekabet daha çok ve zorlu hale gelir. Markalar için de influencermarketing çok önem kazanır. Fenomen ve blogger olunabilen bu alanda influencer olan kişinin deneyimlerinden faydalanılır, kendisine inanılır ve bu kişiler takipçi kitlesi tarafından benimsenir. 

Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artması ile farklı stratejilerin ortaya çıkması gibi farklı iş imkânları da oluşur. Bu iş imkânlardan biri de influencer olmaktır. Pek çok büyük markalar Influencer olmak için başvuru kabul eder. YouTube, İnstagram ya da TikTok gibi platformlarda iyi kalitede ve orijinal video içerikleri üretimi ile Influencer Marketing is ilanları başvuru yapılabilir.

Influencer Marketing Nedir?

İnfluencer kelimesi İngilizce dilinde “etkileyen” anlamına geldiğinden influencermarketingnedir de etkili ya da etkileyici pazarlama olarak adlandırılır. İnsanların davranışlarını etkileyebilen ya da değiştirebilen kişiler olarak tanımlanan influencer, günümüzün teknolojik dünyasında sosyal medya kanallarında belirli popülerliğe sahip olan kişilere söylenir. Bu kişiler, internetin otoritesi kabul edilir. Bu insanların sadık takipçi kitlesi vardır ve sözlerine güvenilir.

Herhangi bir sosyal medya kanalında insanları etkileme gücü bulunan, takipçileri tarafından güvenilen, sahip olduğu kitlenin satın alma davranışlarını değiştirebilme üzerine kurulan bir pazarlama stratejisi olur. Bu pazarlama düşüncesinde tüm aktiviteler, pazarın tamamına yönelik değil hedef kitleye ve potansiyel alıcılar için yapılır.

Bu çalışmalar firmanın uzun vadede gelirini artırttığı gibi firmanın daha çok bilinmesini de sağlar. Marka bilinirliliği artarken aynı zamanda markanın sağladığı etkileşim de yüksek olur. Influencermarketing için modern pazarlama modeli de denilebilir.

infulencer marketing

Influencer Marketing Önemi

Kitlelerin sosyolojik olarak incelenmesi durumunda tüketim ya da oy kullanma gibi toplumsal davranışlarda medyatik isimlerin ya da kanaat önderlerinin yönlendirici etkisinin olduğu bilinir. Bu kişiler sayesinde kitlelerin fikirleri değişir. Dijital dünyada bu şekilde pazarlama yöntemi olan influencermarketing alanında da lider konumunda olan kişiler, hedef kitlenin düşüncelerini yeniden şekillendirebildiği gibi duygu ve davranışlarını da değiştirebilir.

Bu pazarlama stratejisi ile internet otoritesi kabul edilen insanlar sayesinde kitlenin tüketim davranışları değiştirilebilir. Bu strateji için 3 kaynak kullanılır. İlki sosyal erişim olur. Sosyal medya kullanımı ile milyonlarca kişiye ulaşılabilir. İkinci kaynak ise herkesin dikkatini çekeceği orijinal, etkileyici ve sıra dışı içerikler üretilmesi olur. Oluşturulan içeriklerin aynı zaman pazarlama odaklı olması önem taşır.

Son kaynak ise tüketicinin güveninin sağlanmış olmasıdır. Kitle ile güçlü ilişki kurabileninfluencer böylelikle dinlenir ve kitle tarafından kendilerine güven duyulur. Sosyal medya platformlarından biri olan Youtube, en çok etkileşimi olan alanlardan biri olur bu neden ile çekilen video aracılığı ile ürünün özellikleri detaylıca aktarılır.

Youtube haricinde Twitter ve Blog gibi sosyal medya kanallarında ayrıca Instagram influencer olarak da aynı strateji uygulanabilir. Bu neden ile bu pazarlama stratejisinin sadık hedef kitlenin olduğu platformda yapılması ile yüksek oranda etkileşim sağlanır. Instagram Influencer fiyatları da kişinin takipçi sayısına göre değişir.

Influencermarketing, kişilerin eğilimlerini değiştirdiği gibi beyni belli bir düşünceye de dayatır. Bu pazarlama stratejisini yapan kişiler aynı zamanda markanın reklam rolünü de üstlenir. Bu pazarlama 4 aşama şeklinde ilerler. Öncelikle marka, sosyal medya ağında kendi ürünlerini tanıtabilecek en doğru influencer’ı seçer. Seçilen influencer kendi alanında uzman kişi olur.

Bu noktada hedef kitle henüz markayı tanımadığı için geleneksel reklam yöntemlerinin işe yaramaması nedeni ile takipçi kitlesinde itibar ve güvenilirliğe sahip olan influencer ile anlaşarak bu şekilde pazarlama stratejisi yapılır. İkinci adım olarak da eylem yer alır. Bu noktada markanın ürünlerinin denenmesinin ardından dürüst şekilde takipçilere aktarır ve takipçilerden yorum yapmalarını ister. Oluşturulan yorum etkinliği ile kitlenin dikkatini çekebilir.

Üçüncü aşama dönüştür aşaması olur. Bu aşamada hedef kitle artık markanın ürünlerini alan müşteri halini alır. Influencermarketing stratejinde son adım ise etkileşim olur. Bu noktada güçlü müşteri ilişkileri önem kazanır. Influencer, ürünü doğal ve tutkulu bir şekilde temsil edip tanıtımı orijinal ve insanları sıkmadan yapması gerekir. Böylelikle hedef kitle etkileşimi artar ve markanın sadık bir müşteri kitlesi oluşturulur.

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com

Yorum Yap :)